Vállalkozási szerződés-2023

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS


Amely létrejött egyrészről

Cégnév: .................................................................................

Székhely: .................................................................................

Cégjegyzékszám: .................................................................................

Adószáma: .................................................................................

Képviseli: .................................................................................

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)