Tájékoztató átvevő munkáltató által a jogutódlásról-2023

Munkavállaló neve: ..............................................................

Munkavállaló lakcíme: ..............................................................

Munkavállaló anyja neve: ..............................................................

részére


TÁJÉKOZTATÓ

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 38. §-ának (1) bekezdése alapján a munkáltató a következő munkajogi tájékoztatást nyújtja a munkavállaló részére: