Tájékoztató átvevő munkáltató által a jogutódlásról

TÁJÉKOZTATÓ


A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 38. §-ának (1) bekezdése alapján a munkáltató a következő munkajogi tájékoztatást nyújtja a munkavállaló részére:

A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót arról, hogy ............................................ napján létrejött megállapodás értelmében, amely közte, mint átvevő munkáltató és...


A tájékoztató teljes szövegének letöltése előfizetéshez kötött.