Személyi alapbér csökkentést, mint hátrányos jogkövetkezményt megállapító határozat-2023


MUNKAVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ VÉTKES KÖTELEZETTSÉGSZEGÉS MIATTI HÁTRÁNYOS JOGKÖVETKEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója munkaviszonyból származó vétkes kötelezettségszegés miatt – figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 56. §-ára, valamint a kollektív szerződés