Személyi alapbér csökkenést, mint hátrányos jogkövetkezményt megállapító határozat - 2022

Ez a dokumentum egy határozat mintája, személyi alapbér csökkentésről, mint hátrányos jogkövetkezmény. A határozat többek között feltünteti a munkavállaló adatait, az alapbér csökkentés mértékét, annak indokait és az arra vonatkozó bizonyítékokat.