Személyi alapbér csökkenést, mint hátrányos jogkövetkezményt megállapító határozat

MUNKAVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ VÉTKES KÖTELEZETTSÉGSZEGÉS MIATTI HÁTRÁNYOS JOGKÖVETKEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója munkaviszonyból származó vétkes kötelezettségszegés miatt – figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 56. §-ára, valamint a kollektív szerződés/munkaszerződés ............ pontjára - .....................munkavállalóval (munkaköre: ................., lakcíme: ........................, anyja neve: ......................., született: .....................) szemben hátrányos jogkövetkezményként intézkedést alkalmazom:

A munkavállaló tárgyhónapot követő hónapban esedékes, azaz 2017. év ...................... havi személyi alapbérét ........................ Ft-tal csökkentem...


A teljes dokumentum letöltéséhez kérjük válasszon előfizetéseink közül.