Rendkívüli munkavégzés elrendelése-2023


RENDKÍVÜLI MUNKAVÉGZÉS ELRENDELÉSE

Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, egyben mint a munkáltató törvényes képviselője az alábbi utasítást hozom:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvény 107.-109.§-aira figyelemmel ............................................ munkavállaló (lakcíme: ...................................................., anyja neve: ......................................................, született: .......................................................) tekintetében rendkívüli munkaidőt rendelek el az alábbi időszakban:

.......... év ......................... hónap ...................... napján ............. órától ...................... óráig, valamint

......... év ..................... hónap ..................... napján ............. órától ...................... óráig.