Rendes szabadság kivétele-2023

.................................................. Kft.

munkáltató részére

.....................................................

munkáltatói jogkör gyakorlója


Alulírott .............................................................. (anyja születési neve: .........................................., születési helye: ....................................., születési ideje: ............................................................., lakcíme: .................................................., bankszámla száma: .........................................................) mint a ................................................... Kft. (székhelye: ..................................................) munkavállalója kérelmet terjesztek elő az iránt, hogy a munkáltató számomra az Mt. 122.§ (2) bekezdése alapján rendes szabadságot adjon ki az alábbi időtartamban: