Rendes szabadság kiadása iránti kérelem-2023


.................................................. Kft.

munkáltató részére

.....................................................

munkáltatói jogkör gyakorlójaAlulírott .............................................................. (anyja születési neve: .........................................., születési helye: ....................................., születési ideje: ............................................................., lakcíme: ..................................................,