Rendes szabadság engedélyezése iránti kérelem

.................................................. Kft.

munkáltató részére

.....................................................

munkáltatói jogkör gyakorlója

....................

A teljes kérelemminta letöltése előfizetéshez kötött.