Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás munkavállaló által

MUNKAVÁLLALÓI FELMONDÁS


Alulírott ...................... (anyja születési neve: ...................., születési helye: ................, születési ideje: ....................., lakcíme: ...................., mint a ..................... Kft. munkavállalója a közöttem, mint munkavállaló között és cégük, mint munkáltató között ..................................................... napján létrejött munkaviszonyomat ....


A felmondáshoz készült teljes dokumentum előfizetést követően tölthető le.