próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás munkáltató által

MUNKÁLTATÓI FELMONDÁS

Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a ..........................(anyja születési neve: ..................., születési helye: ............, születési ideje: ...................., lakcíme: ...............), mint munkavállaló és a munkáltató között .................. napján létrejött munkaviszonyt a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés a.) pontjára és a fent hivatkozott munkaszerződés ........ pontjára figyelemmel a próbaidő alatt...


A teljes dokumentumminta előfizetőink számára elérhető.