Otthoni munkavégzés iránti kérelem-2023


KÉRELEM

OTTHONI MUNKAVÉGZÉSBEN VALÓ MEGÁLLAPODÁSRA


Alulírott .............................................................. (anyja születési neve: .........................................., születési helye: ....................................., születési ideje: ............................................................., lakcíme: ..................................................), mint a ................................................... Kft. munkavállalója azzal a kérelemmel fordulok a munkáltatóhoz