Munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetésére irányuló megállapodás-2023

MEGÁLLAPODÁS

MUNKAVISZONY KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL VALÓ MEGSZÜNTETÉSÉRŐL


Amely létrejött egyrészről

Cégnév: .................................................................................

Székhely: .................................................................................

Cégjegyzékszám: .................................................................................

Adószáma: .................................................................................

Képviseli: .................................................................................