Munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetése iránti kérelem-2023


KÉRELEM

MUNKAVISZONY KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL VALÓ MEGSZÜNTETÉSE IRÁNT


Alulírott .............................................................. (anyja születési neve