Munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetése iránti kérelem

KÉRELEM

MUNKAVISZONY KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL VALÓ MEGSZÜNTETÉSE IRÁNT


Alulírott ............................. (anyja születési neve:............., születési helye: ................, születési ideje: ......................................, lakcíme: ......................, mint a ................. Kft. munkavállalója a közöttem, mint munkavállaló és cégük, mint munkáltató között .............. napján létrejött munkaviszonyomat szeretném közös megegyezéssel.....


A teljes dokumentum elérése előfizetéshez kötött.