Munkaszerződés - több munkáltató által-2023


között, a mai napon, az alulírott helyen, az alábbi feltételekkel:


A Munkavállaló a Munkáltatóknál ……………………. napján lép munkába, amely egyben a munkaviszony kezdőnapja.

A munkaviszonyt a Szerződő Felek határozatlan időtartamra kötik.

A Szerződő Felek a munkaviszony kezdetétől számított első három hónapra próbaidőt kötnek ki. A próbaidő alatt bármely Fél azonnali hatályú felmondással – indokolás nélkül – megszüntetheti a munkaviszonyt.

A Munkavállaló ………………….. munkakörben kerül alkalmazásra. A Munkavállaló munkaköri leírását a jelen szerződéshez csatolt 1. számú melléklet tartalmazza. Ennek átvételét a Munkavállaló jelen szerződés aláírásával elismeri.