Munkaszerződés - munkakör megosztásra-2023

A Munkáltató ügyvezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat a Munkavállalók felett. A Munkáltató kollektív szerződés hatálya alá nem tartozik.

A Munkavállalók a jognyilatkozataikat külön-külön, személyesen tehetik meg, vagy jognyilatkozatot írásbeli meghatalmazással rendelkező képviselőjük útján is tehetik. Írásbeli meghatalmazás hiányában is eljárhat a Munkavállaló képviseletében hozzátartozója, amennyiben a jognyilatkozat megtételében a Munkavállaló igazolhatóan akadályozva van.