Munkaszerződés - irodai munkára-2023

között, a mai napon, az alulírott helyen, az alábbi feltételekkel:


A Munkavállaló a Munkáltatónál ……………………. napján lép munkába, amely egyben a munkaviszony kezdőnapja.

A munkaviszonyt a Szerződő Felek határozatlan időtartamra kötik, mely az Mt. X. fejezetében foglaltak szerint szüntethető meg azzal, hogy a munkaviszony annak kezdetétől számított 6 hónapig - a próbaidő időszakának kivételével - felmondással nem szüntethető meg.

A Szerződő Felek a munkaviszony kezdetétől számított első három hónapra próbaidőt kötnek ki. A próbaidő alatt bármely Fél azonnali hatályú felmondással – indokolás nélkül – megszüntetheti a munkaviszonyt.