Munkaszerződés - határozott időre - versenytilalommal.docx-2023

9. Munkaszerződés - határozott időre - versenytilalommal.docx

másrészről

Név: .................................................................................

Születési név: .................................................................................

Lakcím: .................................................................................

Születési hely és idő: .................................................................................

Anyja születési neve: .................................................................................

Adóazonosító jele: .................................................................................

TAJ száma: .................................................................................

mint munkavállaló (továbbiakban: Munkavállaló)