Munkaszerződés - határozott időre - versenytilalommal

Munkaszerződés


Amely létrejött egyrészről

Cégnév: .................................................................................

Székhely: .................................................................................

Cégjegyzékszám: .................................................................................


A versenytilalomra is kitérő határozott idejű munkaszerződés teljes mintadokumentuma előfizetőink számára érhető el.