Munkaszerződés - határozott idő - helyettesítésre.docx-2023

Munkaszerződés


Amely létrejött egyrészről

Cégnév: .................................................................................

Székhely: .................................................................................

Cégjegyzékszám: .................................................................................

Adószáma: .................................................................................

Képviseli: .................................................................................

mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató)