Munkáltatói utasítás (más munkáltatónál való munkavégzésre)

MUNKÁLTATÓI UTASÍTÁS

Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 53. §-ára – ............munkavállalót (munkaköre: ..................., lakcíme: ....................., anyja neve: ................, született: ...........) utasítom arra, hogy 2017. év ................. hónap ........... napjától, előreláthatólag ........ év ............ hónap ........ napjáig terjedő időszakban a munkaszerződésében foglaltaktól eltérően nem a munkáltató székhelyén, hanem .................. munkáltató ........................ alatti székhelyén lássa el munkaköri feladatait...


A dokumentum teljes terjedelmében előfizetőink számára érhető el.