Munkáltatói utasítás (eltérő munkavégzési hely)-2023

MUNKÁLTATÓI UTASÍTÁS

MUNKASZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ FOGLALKOZTATÁSRA

Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 53. §-ára – ............................................ munkavállalót (munkaköre: ......................................, lakcíme: ...................................................., anyja neve: ......................................................, született: .......................................................) utasítom arra, hogy 20.. év ..... hónap ..... napjától kezdődően, előreláthatólag .............. év ..................................... hónap ...................... napjáig terjedően az alábbi munkavégzési helyen végezzen munkát: