Munkaidőkeret elrendelése a munkáltató által

MUNKÁLTATÓI UTASÍTÁS

MUNKAIDŐKERET ELRENDELÉSÉRŐL


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – figyelemmel a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 48. részére (93. és 94. §-okra) – tájékoztatom arról a Munkavállalót, hogy a Munkáltatónál ........... év ....................................... hónap ......................... napjától bevezetett, 1 hónap tartamú munkaidőkeretre figyelemmel a Munkavállalóra irányadó aktuális munkaidőkeret és munkaidő-beosztás a következő:

A munkaidő-keret kezdő időpontja: ……………………………......................


A munkaidőkeretről szóló teljes dokumentum előfizetés birtokában letölthető.