Megbízási szerződés-2023

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS


Amely létrejött egyrészről

Cégnév: .................................................................................

Székhely: .................................................................................

Cégjegyzékszám: .................................................................................

Adószáma: .................................................................................

Képviseli: .................................................................................

mint megbízó (továbbiakban: Megbízó)