Megállapodás önként vállalt túlmunkáról-2023

MEGÁLLAPODÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT TÚLMUNKAVÉGZÉSRŐL


Amely létrejött egyrészről

Cégnév: .................................................................................

Székhely: .................................................................................

Cégjegyzékszám: .................................................................................

Adószáma: .................................................................................