Megállapodás engedélyezett távollét ledolgozásáról-2023

MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről


Cégnév: .................................................................................

Székhely: .................................................................................

Cégjegyzékszám: .................................................................................

Adószáma: .................................................................................

Képviseli: .................................................................................

mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató)