Kárigény érvényesítése a munkavállaló által-2023

Fizetésre felszólított munkáltató

cégneve: .................................................................................

Székhely: .................................................................................

Cégjegyzékszám: .................................................................................

Képviseli: .................................................................................

részére

Ajánlott, tértivevényes levélként feladva !

KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS