Kárigény érvényesítése a munkavállaló által

KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS


Alulírott .............. munkavállaló (munkaköre: ..................., lakcíme: ......................., anyja neve: ...................., született: ....................) – figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 166. §-ára – felkérem arra, hogy munkaviszonnyal összefüggésben keletkezett káromat, amelynek pontos összege ................. Ft (azaz ..................... forint), jelen fizetési felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül fizesse meg részemre, kártérítés jogcímén...


Amennyiben munkavállalóként támaszt kártérítési igényt munkaadója felé, előfizetés után töltse le ezt a dokumentumot.