Kárigény érvényesítése a munkáltató által-2023


KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, munkaviszonyból származó kötelezettség megszegésével okozott kár miatt – figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 179. §-ára ............................................ munkavállalót (munkaköre: ......................................, lakcíme: ...................................................., anyja neve: ......................................................, született: .......................................................) felhívom arra, hogy jelen fizetési felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül fizessen meg a munkáltatónak kártérítés jogcímén ..........................................