Kárigény érvényesítése a munkáltató által

KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, munkaviszonyból származó kötelezettség megszegésével okozott kár miatt – figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 179. §-ára .......................munkavállalót (munkaköre: ...................., lakcíme: ..................., anyja neve:................................, született: ............) felhívom arra, hogy jelen fizetési felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül fizessen meg a munkáltatónak kártérítés jogcímén...


Ha munkáltatóként támaszt kártérítési igényt munkavállalója felé, előfizetés után töltse le ezt a dokumentumot.