Jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése-2023

JOGALAP NÉLKÜL KIFIZETETT MUNKABÉR VISSZAKÖVETELÉSE

FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 164. §-ára – felszólítom ............................................ munkavállalót (munkaköre: ......................................, lakcíme: ...................................................., anyja neve: ......................................................, született: .......................................................) arra, hogy jelen felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a munkáltató számára ........................................... Ft-ot, mint jogalap nélkül kifizetett munkabért.