Jegyzőkönyv felmondás átvételének megtagadásáról-2023

Jegyzőkönyv

munkáltatói felmondás átvételének megtagadásáról


A jegyzőkönyv felvételének helye: …………………………………… munkáltató ..................................... helyisége

A jegyzőkönyv felvételének időpontja: 20..… év …………… hó …….. nap ………. óra ………. perc

A jelenlévő munkavállalók:

..……........................................... (név) ..............................…........ (beosztás), mint a munkáltatói jogkör gyakorlója

....................................................... munkavállaló, beosztása ........................................, mint