Írásbeli figyelmeztetés posztalkoholos állapot miatt-2023

ÍRÁSBELI FIGYELMEZTETÉS

Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója írásbeli figyelmeztetésben részesítem ............................................ munkavállalót (munkaköre: ......................................, lakcíme: ...................................................., anyja neve: ......................................................, született: .......................................................), miután ........................ év ......................... hónap .......................... napján a munkahelyén a munkaidő kezdetekor posztalkoholos állapotban jelent meg. Ennek egyértelmű jelei az alábbiak voltak: .............................................................................................., melyek alapján a Munkáltató Önnel szemben alkoholszondát alkalmazott, amelynek