Írásbeli figyelmeztetés munkaidő nyilvántartás vezetése kapcsán-2023

ÍRÁSBELI FIGYELMEZTETÉS


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója írásbeli figyelmeztetésben részesítem ............................................ munkavállalót (munkaköre: ......................................, lakcíme: ...................................................., anyja neve: ......................................................, született: .......................................................), miután a munkaköri kötelezettségei közé tartozó munkaidő dokumentálását nem a jogszabályi előírásoknak és a munkaköri leírásban,