Írásbeli figyelmeztetés munkaidő-nyilvántartás vezetése kapcsán

ÍRÁSBELI FIGYELMEZTETÉS


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója írásbeli figyelmeztetésben részesítem .................. munkavállalót (munkaköre: .............., lakcíme: ......................., anyja neve: ....................., született: ...............), miután a munkaköri kötelezettségei közé tartozó munkaidő nyilvántartás vezetését nem a jogszabályi előírásoknak és a munkaköri leírásban részletezetteknek megfelelően végezte...


Az írásbeli figyelmeztetés teljes szövege előfizetés után letölthető.