Írásbeli figyelmeztetés igazolatlan távollét miatt-2023

.................................................................................

ÍRÁSBELI FIGYELMEZTETÉS

Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója írásbeli figyelmeztetésben részesítem ............................................ munkavállalót (munkaköre: ......................................, lakcíme: ...................................................., anyja neve: ......................................................, született: .......................................................), miután ........................ év ......................... hónap .......................... napján a munkaszerződésben megjelölt munkavégzési