Írásbeli figyelmeztetés igazolatlan távollét miatt

ÍRÁSBELI FIGYELMEZTETÉS


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója írásbeli figyelmeztetésben részesítem ........................ munkavállalót (munkaköre: ................., lakcíme: ......................., anyja neve: ......................, született: ..................), miután .......... év ................ hónap .............. napján a munkaszerződésben megjelölt munkavégzési helyen a munkaidő kezdetekor nem jelent meg....


Az írásbeli figyelmeztetés teljes szövege előfizetőink számára elérhető.