Hozzájáruló nyilatkozat leltári készlet kezeléséhez-2023


HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

leltári készlet kezeléséhez


Alulírott ............................................ munkavállaló (munkaköre: ......................................, lakcíme: ...................................................., anyja neve: ......................................................, született: .......................................................) jelen hozzájáruló nyilatkozat aláírásával önkéntes és határozott hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a leltári készletet