Fizetés nélküli szabadság iránti kérelem COVID-2023


KÉRELEM

FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁG IGÉNYBEVÉTELÉRE


Alulírott .............................................................. (anyja születési neve: .........................................., születési helye: ....................................., születési ideje: ............................................................., lakcíme: ..................................................), mint a ................................................... Kft. munkavállalója azzal a kérelemmel fordulok a munkáltatóhoz, hogy szíveskedjen számomra a járványügyi helyzetre tekintettel fizetés nélküli szabadságot engedélyezni az alábbi időtartamra és indokokkal: