Fizetés nélküli szabadság engedélyezése iránti kérelem-2023

.................................................. Kft.

munkáltató részére

.....................................................

munkáltatói jogkör gyakorlójaAlulírott .............................................................. (anyja születési neve: .........................................., születési helye: ....................................., születési ideje: ............................................................., lakcíme: .................................................., bankszámla száma: .........................................................) mint a ................................................... Kft. (székhelye: ..................................................) munkavállalója kérelmet terjesztek elő az iránt, hogy a munkáltató számomra fizetés nélküli szabadságot engedélyezzen az alábbi időtartamban: