Felmondás a munkavállaló által (határozott idejű munkaviszonyt)-2023

Cégnév: .................................................................................

Székhely: .................................................................................

Cégjegyzékszám: .................................................................................

Képviseli: .................................................................................

munkáltató részére


MUNKAVÁLLALÓI FELMONDÁS


Alulírott .............................................................. (anyja születési