Felmondás a munkáltató által (határozott idejű munkaviszony)

MUNKÁLTATÓI FELMONDÁS


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a ...................(anyja születési neve: ................, születési helye: ................., születési ideje: .........................., lakcíme: ......................), mint munkavállaló és a munkáltató között ................ napján létrejött, határozott időre létesített munkaviszonyt....


A teljes dokumentum eléréséhez előfizetés szükséges.