Felmondás a munkáltató által (határozatlan idejű munkaviszonyt)-2023

Cégnév: ................................................................................., mint munkáltató

Székhely: .................................................................................

Cégjegyzékszám: .................................................................................

Képviseli: .................................................................................


MUNKÁLTATÓI FELMONDÁS


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a .............................................................. (anyja születési neve: .........................................., születési helye: .....................................,