Felmondás a munkáltató által (határozatlan idejű munkaviszony)

MUNKÁLTATÓI FELMONDÁS


Alulírott, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a .......................... (anyja születési neve: .................., születési helye: ..............., születési ideje: ....................................., lakcíme: ..................................................), mint munkavállaló és a munkáltató között ....................... napján létrejött, határozatlan időre létesített munkaviszonyt....A teljes dokumentum előfizetőink számára elérhető.