Fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve-2023

Fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve


Amely készült ........................................................ (munkáltató) igazgatói titkárságán.

Tárgy: fegyelmi tárgyalás lefolytatása ....................................................................... ügyben

A fegyelmi tárgyalás időpontja: ...................................................