Fegyelmi határozat-2023

FEGYELMI HATÁROZAT

……………………………………………………………………….….. munkavállalót (anyja neve: ……………….………………., születési helye: ……………………………….., ideje: ……………………, beosztása:…...………………, lakcíme:…...……………………) az Mt. 56.§-a, illetve a kollektív szerződés ….. rendelkezése/a munkaszerződés …. pontja alapján megrovás fegyelmi büntetésben részesítem, mivel munkaköri kötelezettségét vétkesen megszegte.


A kiszabható fegyelmi büntetések közül a megrovást azért tartottam elégséges, de mégis kellően hatékony büntetésnek, mert a kötelezettségszegés elkövetését a munkavállaló a kezdetektől következetesen elismerte és a vétkesség csekély súlyú volt.


Az alábbi bizonyítékok álltak rendelkezésre: ........................................................................................ Ezen bizonyítékok alapján az alábbi kötelezettségszegő tényállást állapítottam meg : ........................................................................................................ A munkavállaló kötelezettségszegésére az alábbi magyarázatot adta: ....................................................................................................................................................