Fegyelmi határozat

FEGYELMI HATÁROZAT

……………………………………………………………………….….. munkavállalót (anyja neve: ……………….………………., születési helye: ……………………………….., ideje: ……………………, beosztása:…...………………, lakcíme:…...……………………) az Mt. 56.§-a, illetve a kollektív szerződés ….. rendelkezése/a munkaszerződés …. pontja alapján....


A fegyelmi határozat teljes dokumentumként előfizetők számára érhető el.