Fegyelmi eljárás megszüntetéséről szóló határozat-2023


HATÁROZAT

FEGYELMI ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL


A …………………………………….. munkavállaló (születési helye: …………………..., ideje: …………………………, anyja neve: ……………….………………………………., beosztása: ……………………………, lakcíme: …………………………… ……………………) ellen a munkaviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésének alapos gyanúja